Nederland | nederlands

Request for Comments

RFC

Chronologisch opgebouwde verzameling van functiebeschrijvingen en technische commentaren betreffende het TCP/IP-protocol.