Nederland | nederlands

Opdrachtnummer

Voor elke opdracht resp. elke verbinding moet een opdrachtnummer worden geparametreerd. Voor de term "opdrachtnummer" zijn in veel publicaties over het ethernet verdere termen met dezelfde betekenis te vinden, zoals "verbindingsnummer" en "JOB-nummer".