Nederland | nederlands

SLIP-router

Een SLIP-router stelt bij ethernet de hardware en functionaliteit beschikbaar om seriële eindapparaten die over een TCP/IP-stack beschikken te integreren in een netwerk. COM-servers stellen b.v. SLIP-routing beschikbaar als bedrijfsmodus.