Nederland | nederlands

Internet Protocol

IP

Het Internet Protocol maakt de verbinding mogelijk van deelnemers die zich bevinden in verschillende netwerken.