Nederland | nederlands

Machinerichtlijn

In de Machinerichtlijn worden uniforme eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de interactie van mens en machine beschreven. Sinds 29-12-2009 is Machinerichtlijn 2006/42/EG geldig.  Ongeacht constructieplaats en -datum vallen alle machines die voor het eerst per 01-01-1995 in de Europese Economische Ruimte worden ingezet, onder de EU-Machinerichtlijn en moeten dus CE-gecertificeerd zijn.

Machines in de zin van de Machinerichtlijn

In de zin van deze richtlijn geldt als machine o.a. een geheel van met elkaar verbonden onderdelen of inrichtingen, waarvan ten minste één beweeglijk is en die voor een bepaalde toepassing zijn samengevoegd (zie artikel 2 van de Machinerichtlijn).

Tot machines in de zin van de Machinerichtlijn behoren eveneens:

  • totaliteiten van machines of complexe installaties (tot complexe installaties behoren eveneens productiestraten en uit meerdere machines bestaande speciale machines)
  • veiligheidscomponenten (Over welke componenten als veiligheidscomponenten moeten worden geclassificeerd, zijn de meningen nog uitermate verdeeld. Een uniforme trend is hierbij nog niet in zicht.)
  • alsmede zogeheten vervangbare uitrustingen, waarmee de basisfuncties van een machine kunnen worden gewijzigd.

Machines met andere rechtsvoorschriften

Als aanvulling op bovenstaande machines bestaat er een uitzonderingencatalogus inzake machines die per definitie onder het betreffende toepassingsgebied zouden vallen, maar waarvoor doorgaans andere rechtsvoorschriften gelden.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl