Nederland | nederlands

Ethernetadres

Het ethernetadres is het onveranderlijke, fysieke adres van een busdeelnemer binnen het ethernet. Bij de aansluitingen van Pilz GmbH & Co. KG kan het betreffende ethernetadres op het front worden afgelezen.

Voor de term "ethernetadres" zijn in veel publicaties over het ethernet verdere
termen met dezelfde betekenis te vinden, zoals "MAC-ID" en "netwerkadres".

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl