Nederland | nederlands

Transport Service Access Point

TSAP

TSAP's leggen de verbindingsadressen in het eigen en in het vreemde systeem vast.
Hierbij moet de invoer voor het TSAP (eigen systeem) overeenstemmen met de invoer in het vreemde systeem. Anders kan er geen verbinding worden opgebouwd.