Nederland | nederlands

Address Resolution Protocol

ARP

Middels ARP wordt het IP-adres vastgesteld dat bij het ethernetadres van een netwerkdeelnemer hoort. De vastgestelde toewijzingen worden op elke afzonderlijke computer in de ARP-tabel beheerd. In Windows-besturingssystemen kan met behulp van het ARP-commando (DOS-venster) invloed worden uitgeoefend op de ARP-tabel:

  • ARP -A
    gegevens van de ARP-tabel in een lijst opnemen
  • ARP -S <IP-adres> <ethernetadres>
    statisch gegeven van de ARP-tabel toevoegen
  • ARP -D <IP-adres>
    een gegeven uit de ARP-tabel wissen