Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
Nederland | nederlands

Definities en veiligheidseisen volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Voor alle apparatuur die volgens de richtlijn als drukapparatuur wordt aangemerkt (bijvoorbeeld drukvaten of pijpleidingen), moet een aparte EG-conformiteitsverklaring worden opgesteld. Hier kan de fabrikant zelf kiezen welke beoordelingsprocedure (kwaliteitsborgingssysteem, typekeuring of afzonderlijke keuring) hij gebruikt. Verder moet er een CE-keurmerk worden aangebracht, voordat het apparaat in omloop wordt gebracht.

De Richtlijn Drukapparatuur deelt de drukapparatuur in de categorieën I t/m IV – afhankelijk van het potentiële gevaar - in. Het potentiële gevaar wordt bijvoorbeeld aan de hand van de criteria maximale bedrijfsdruk, volume of vloeistofgroep bepaald.

Officiële titel van de Richtlijn Drukapparatuur

Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl