Nederland | nederlands

Definities en veiligheidseisen volgens de Laagspanningsrichtlijn

Naast de Machinerichtlijn moeten voor machines en installaties vaak andere richtlijnen worden nageleefd. Als een machine bijvoorbeeld ook elektrische uitrustingen bevat, valt ze vaak ook onder de Laagspanningsrichtlijn.

“Elektrisch materiaal in de zin van deze richtlijn is elektrisch materiaal voor gebruik bij een nominale spanning tussen 50 en 1000 V voor wisselstroom en tussen 75 en 1500 V voor gelijkstroom […]“

De Laagspanningsrichtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Officiële titel van de Laagspanningsrichtlijn

Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.

 

Gerelateerde normen

EN 60947-1/8

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

;