Nederland | nederlands

De conformiteitsverklaring in de zin van de CE-markeringsplicht

De conformiteitsverklaring in de zin van de CE-markeringsplicht

De CE-markering - oorspronkelijk afgeleid van de "Communauté Européenne" ("Europese Gemeenschap") - is inmiddels geen afkorting meer, maar een symbool op zich. Met deze markering geeft een fabrikant aan dat hij aan alle voor zijn product geldende richtlijnen van de Europese interne markt heeft voldaan en dat alle relevante methodes voor deconformiteitsbeoordeling zijn toegepast. Producten met de CE-markering mogen zonder inachtneming van nationale voorschriften in de EU worden ingevoerd en verkocht. De CE-markering wordt daarom ook wel het paspoort voor Europa“ genoemd.

Overeenstemming van een product met meerdere richtlijnen

Normaal gesproken voorzien alle richtlijnen volgens het nieuwe concept (“new approach“ - de scheiding van normen en wetgeving) in het aanbrengen van de CE-markering. Als er voor een product meerdere richtlijnen gelden die een CE-markering aanbevelen, betekent deze markering dat ervan kan worden uitgegaan dat het product aan de bepalingen van al deze richtlijnen voldoet.

 

Wettelijke basis

De verplichting tot het aanbrengen van de CE-markering heeft betrekking op alle producten die vallen onder richtlijnen die in deze markering voorzien en voor de gemeenschappelijke markt bedoeld zijn. Derhalve moeten de volgende producten die onder een richtlijn vallen van een CE-markering worden voorzien:

  • alle nieuwe producten, ongeacht het feit of ze in de lidstaten of in derde landen zijn vervaardigd en in de EU in omloop worden gebracht
  • uit derde landen geïmporteerde gebruikte producten en tweedehands producten in de EU
  • alsmede producten met een wezenlijke verandering die als nieuwe producten onder de EU-richtlijnen vallen

De richtlijnen kunnen bepaalde producten van de CE-markering uitsluiten. Met de conformiteitsverklaring bevestigt de fabrikant o.a. dat zijn product aan de eisen van de desbetreffende richtlijn(en) voldoet.

Safetycompendium

Wilt u meer informatie? Lees hoofdstuk 3.2! Het Engelstalige safetycompendium biedt u kennis over machineveiligheid.

Safetycompendium
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl