Nederland | nederlands

Arbowet

Arbowet

Elke werkgever is verplicht om behalve veilige arbeidsmiddelen ook een veilige werkplek aan zijn medewerkers ter beschikking te stellen. De randvoorwaarden voor de werkplek worden in Duitsland in de Arbowet geregeld. In veel andere Europese landen zijn er nationale wetten die zich met hetzelfde thema bezighouden.

Plichten van de werkgever volgens de Arbowet

De Arbowet in Duitsland schrijft voor dat elke werkplek door middel een risicobeoordeling op mogelijke gebreken moet worden gecontroleerd. Hieruit moeten gepaste veiligheidsmaatregelen worden afgeleid. Verder regelt de Arbowet dat medewerkers regelmatig door hun werkgever moeten worden geïnstrueerd.

 

Plichten van de werknemer volgens de Arbowet

Het is de plicht van de werknemer om de arbo-instructies van de werkgever op te volgen. Gevaren, risico’s en veiligheidsrelevante gebreken moeten aan de werkgever worden gemeld.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl