Nederland | nederlands

Functionele veiligheid van besturingssystemen

De EN 61508 "Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen" is een veiligheidsbasisnorm die onafhankelijk van de toepassing de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen behelst. Hierdoor is ze de centrale norm op het gebied van de functionele veiligheid van besturingssystemen. Met deze norm worden de eisen aan veiligheidssystemen in de installatieveiligheid gedefinieerd. Er moet rekening mee worden gehouden dat de EN 61508 niet geharmoniseerd is. Alleen de sectornorm EN 62061 van de EN 61508 is geharmoniseerd.

Inhoud van EN/IEC 61508

Veiligheidslevenscyclus

In het eerste deel van de norm worden de complete veiligheidslevenscyclus met gedetailleerde eisen aan handelswijzen en de inhoud van de afzonderlijke stappen behandeld. Dit deel is zowel voor machinebouwers als voor fabrikanten van veiligheidscomponenten erg belangrijk.

Ontwerp van elektrische systemen

De norm focust zich verder op het ontwerp van elektrische systemen en de bijbehorende software. Fabrikanten van veiligheidscomponenten hebben waarschijnlijk het meeste profijt van de norm.

Voor het bepalen van veiligheidsniveaus is het voor eindgebruikers of systeemintegratoren echter raadzaam om in plaats van de EN 61508 de veel minder ingewikkelde EN 62061 of EN ISO 13849-1 te gebruiken. In deze norm voor “functionele veiligheid“ (EN 62061) zijn de eisen aan deze systemen in Safety Integrity Levels (SIL 1-4) ingedeeld. Apparaten, sensoren of besturingen moeten daarom een SIL-classificatie krijgen.

Normalisatie van EN 61508

De norm EN 61508 "Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen" bestaat uit de volgende delen:

Deel 1: Introductie van het concept van de functionele veiligheid,
          overzicht van de normen van de reeks IEC 61508
Deel 2: Eisen aan veiligheidsgerelateerde
          elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische systemen
Deel 3: Eisen aan software
Deel 4: Termen en afkortingen
Deel 5: Voorbeelden van het vaststellen van het niveau van de veiligheidsintegriteit
Deel 6: Toepassingsrichtlijn voor deel 2 en deel 3
Deel 7: Toepassingsaanwijzingen voor processen en maatregelen

Rechtspositie van EN/IEC 61508

Aangezien de EN/IEC 61508 niet in het Publicatieblad van de EU voor de omzetting van een Europese richtlijn is opgenomen (niet geharmoniseerd is), ontbreekt het zogenaamde "vermoeden van overeenstemming": als enkel de norm wordt toegepast, kan een besturingsconstructeur er daarom niet op vertrouwen dat deze aan de relevante eisen van de desbetreffende Europese richtlijn voldoet. In IEC- en ISO-normen wordt echter vaak naar de IEC 61508 verwezen. Hierdoor wordt deze norm ongemerkt weer belangrijker.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

;