Nederland | nederlands

Functionele veiligheid

Veiligheid in gevaarlijke situaties met noodstop

De oorzaken van gevaren en daarmee ook de technische maatregelen om deze te vermijden kunnen erg verschillend zijn. Daarom onderscheidt men verschillende soorten veiligheid bijvoorbeeld naar de oorzaak van mogelijke gevaren.

Men spreekt van “functionele veiligheid“ wanneer de veiligheid afhankelijk is van de juiste werking van een elektrisch (E), elektronisch (E) en programmeerbaar elektronisch (PE) systeem (afgekort: E/E/PE-systeem).

De risicobeoordeling speelt een centrale rol ten aanzien van de eisen aan de functionele veiligheid. Uit de normen EN ISO 12100, 13849-1/-2 en EN 62061 komt naar voren welke stappen u bij de risicobeoordeling en risicoreductie van machines moet nemen en hoe de veiligheidsfuncties kunnen worden beoordeeld en geverifieerd. Uit de risico-inschatting vloeien de eisen aan de veiligheidsintegriteit (PL, SIL) voort.

Overzicht van de rubriek

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl