Nederland | nederlands

CE-markering

Welke normen zijn van toepassing op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de hand van reparatiehandleidingen?

Maatgevend is hier EN 365, die in het Publicatieblad van de Europese Unie is opgenomen. Er worden hierin zeer algemene beschrijvingen gegeven over de volgende thema's:

persoonlijke beschermingsuitrusting ter bescherming tegen vallen, algemene eisen aan gebruikshandleidingen, onderhoud, regelmatige controle, revisie, markeringen en verpakking.

Specifieke eisen worden afhankelijk van het vervaardigde product in de bijbehorende productnormen gedefinieerd.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl