Nederland | nederlands

CE-markering

Moeten in de EU-conformiteitsverklaring alle toegepaste geharmoniseerde normen worden opgenomen, of is het voldoende alleen de geselecteerde te noemen?

In de conformiteitsverklaring moeten die geharmoniseerde normen worden genoemd, die ook worden toegepast.
Wanneer een norm in de conformiteitsverklaring wordt genoemd, bevestigt u daarmee dat alle eisen van de desbetreffende norm worden nageleefd.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl