Nederland | nederlands

CE-markering

Moeten in de EU-conformiteitsverklaring alle toegepaste geharmoniseerde normen worden opgenomen, of is het voldoende alleen de geselecteerde te noemen?

In de conformiteitsverklaring moeten die geharmoniseerde normen worden genoemd, die ook worden toegepast.
Wanneer een norm in de conformiteitsverklaring wordt genoemd, bevestigt u daarmee dat alle eisen van de desbetreffende norm worden nageleefd.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl