Nederland | nederlands

CE-markering

Kan bij een apparaat dat volgens EN ISO 954-1 de functie "beveiligde wachtstand" in categorie 3 heeft, ervan uitgegaan worden dat het volgens EN ISO 13849-1 om een bewezen onderdeel met een MTTFd van 50 jaar gaat?

Er bestaat geen directe classificatie van een onderdeel dat een categorieclassificatie volgens EN ISO 954-1 bezit, in "bewezen onderdelen" volgens EN ISO 13849-1. U kunt er echter van uitgaan dat deze onderdelen veiligheidstechnisch zoveel beter dan "bewezen" zijn, aangezien categorie 3 een hoogwaardigere bescherming biedt tegen aannemelijke storingen dan categorie 1.

Samenvatting: De aanname "bewezen onderdeel" is daarom gegrond. Als MTTFd mag echter zonder diepgaand bewijs van de fabrikant op basis van de categorie 3-specificatie maximaal 10 jaar worden gerekend.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl