Nederland | nederlands

CE-markering

Moet de EU-conformiteitsverklaring altijd worden ondertekend?

Ja, een handtekening onder iedere EU-conformiteitsverklaring is dwingend verplicht. Maar deze hoeft niet perse met de hand te worden gezet. Bij de vervaardiging van producten met zeer grote hoeveelheden kan bijvoorbeeld een machinale handtekening worden gezet. Hierbij is het volgens het Europese Machinecomité slechts verplicht, dat de EU-conformiteitsverklaring "door een persoon [wordt] ondertekend, wiens handtekening voor de fabrikant of zijn in de EU gevestigde gemachtigden bindend is." In samenhang hiermee is het belangrijk te vermelden dat de met machinale ondertekening tot stand gekomen comformiteitsverklaring moeilijk te vervalsen moet zijn.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl