Nederland | nederlands

Veiligheidstechnische uitrusting

Is er in de Machinerichtlijn een beperking dat noodstopknoppen niet als paddenstoelknoppen mogen zijn uitgevoerd?

In de Gids voor toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG wordt in hoofdstuk 1.2.4.3 het thema "Stilzetten in geval van nood" beschreven. Bovendien worden in de DIN EN ISO 13850 onder 4.4 de eisen aan noodstopapparaten gedefinieerd.

Uit deze twee bronnen komt naar voren dat de noodstopknop aan de desbetreffende gevaren moet worden aangepast en passend moet worden vormgegeven.
Daarom moeten de eisen aan de uitvoering van de noodstop uit de risicobeoordeling en uit het veiligheidsconcept worden afgeleid.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl