Nederland | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Wie heeft de verantwoordelijkheid bij de CE-certificering van een machine?

Een machine van bouwjaar 1995 moet door een extern bedrijf worden gereviseerd. Het gaat niet om wezenlijke veranderingen, maar de machine moet wel CE-gecertificeerd worden. Is het externe bedrijf dan voor de certificering verantwoordelijk?

Wanneer geen wezenlijke veranderingen plaatsvinden, is geen CE-certificering nodig. De machine moet echter wel minimaal voldoen aan de eisen van bijlage I van de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening.
Het externe bedrijf zal nooit fabrikant worden, maar u hebt de mogelijkheid om het externe bedrijf als gemachtigde volgens de machinerichtlijn opdracht te geven de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure voor u uit te voeren.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl