Nederland | nederlands

CE-markering

Waar moet op worden gelet als een installatie voor testdoeleinden voor een vastgelegde tijd uit verschillende modules wordt opgebouwd?

Om de machineveiligheid te garanderen, is in principe ook hier de Machinerichtlijn (MRL) van kracht. Artikel 1 (2) h) van de MRL bepaalt echter dat speciaal voor onderzoeksdoeleinden gebouwde en voor tijdelijk gebruik in laboratoria bedoelde machines buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen.

Voor de machineveiligheid moet echter aan de minimumeisen van de verordening inzake bedrijfsveiligheid (BetrSichV) en aan alle andere nationale regels en voorschriften worden voldaan.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl