Nederland | nederlands

CE-markering

Wie is gevolmachtigde in de zin van de MRL?

Een gevolmachtigde is volgens de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG de persoon die door de fabrikant is gemachtigd om in diens naam een deel van of alle met deze richtlijn samenhangende plichten en formaliteiten te vervullen.

Iedere in de Europese Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon kan als gevolmachtigde worden beschouwd. De basis hiervoor is de schriftelijke machtiging door de fabrikant.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl