Nederland | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Behoren persoonlijke beschermingsuitrustingen tot de arbeidsmiddelen volgens de Duitse BetrSichV?

Over het algemeen behoren persoonlijke beschermingsuitrustingen niet tot de arbeidsmiddelen volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV). Deze vallen onder de verordening inzake veiligheid en gezondheidsbescherming bij gebruik van persoonlijke veiligheidsuitrustingen tijdens het werk (PSA-BV). Ook hier gelden enkele uitzonderingen, zoals de flessen voor ademhalingsbeschermingsapparatuur.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl