Nederland | nederlands

Bedrijfsveiligheid

Behoren persoonlijke beschermingsuitrustingen tot de arbeidsmiddelen volgens de Duitse BetrSichV?

Over het algemeen behoren persoonlijke beschermingsuitrustingen niet tot de arbeidsmiddelen volgens de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV). Deze vallen onder de verordening inzake veiligheid en gezondheidsbescherming bij gebruik van persoonlijke veiligheidsuitrustingen tijdens het werk (PSA-BV). Ook hier gelden enkele uitzonderingen, zoals de flessen voor ademhalingsbeschermingsapparatuur.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl