Nederland | nederlands

Kleine besturingen

Software kleine besturingen

In de PNOZmulti Configurator kan een filtertijd op de ingangen worden geactiveerd - waarvoor is deze tijd bedoeld?

Als er geen filtertijd is geactiveerd, zou er bij contactdender meerdere malen een statuswijziging bij één schakelproces op de ingang kunnen optreden. Deze herhaaldelijke statuswijziging kan bijvoorbeeld tot een gedeeltelijke bediening leiden, waardoor het PNOZmulti-systeem een ingangsfout detecteert.

Als de filtertijd is geactiveerd en het ingangssignaal van Low in High verandert, begint de filtertijd. Binnen deze tijd wordt het High-signaal op de ingang nog niet in het PNOZmulti-project verwerkt. In deze tijd kan het contact op de ingang daarom denderen zonder een statuswijziging te genereren. Na afloop van de filtertijd wordt de status van de ingang opnieuw gecontroleerd. Als er nog steeds een High-signaal op de ingang aanwezig is, wordt dit signaal nu in het PNOZmulti-project verwerkt. Deze filtertijd is instelbaar tot maximaal drie seconden.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl