Nederland | nederlands

Kleine besturingen

Configureerbare kleine besturingen PNOZmulti

Welke protocollen worden door de Ethernet-poorten van de kleine besturingen PNOZmulti ondersteund (PNOZ m1p ETH, PNOZ mmc1p ETH, PNOZ m ES ETH)?

Modbus TCP en TCP/IP worden ondersteund. De basismodule PNOZ m B1 van het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2 heeft Modbus TCP aan boord.

Opmerking: veel Siemens-besturingen ondersteunen het TCP/IP-protocol (voor zover er een PROFINET-interface aanwezig is). Via dit protocol kan een verbinding zonder een extra veldbusmodule tot stand worden gebracht.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl