Nederland | nederlands

Besturingen

Software

Welk IP-adres heeft de PSS ETH2 bij de eerste inbedrijfstelling?

Bij de eerste inbedrijfstelling is bij de ETH2-aansluiting de DHCP-functionaliteit geactiveerd. Als er een DHCP-server in het netwerk aanwezig is, wordt het IP-adres door de DHCP-server aan de ETH2 toegewezen.

Als er geen DHCP-server in het netwerk aanwezig is, verstrekt de ETH2-aansluiting een standaard-IP-adres uit het bereik 169.254.60.1 - 169.254.60.14.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl