Nederland | nederlands

Besturingen

PLC-besturingen en I/O-systemen

Hoe kan de besturingskop worden teruggezet naar de fabrieksinstelling?

Oorsprong-reset: volgende stappen < 10 s uitvoeren

 • Spanning op PSS uitschakelen
 • SD-kaart verwijderen
 • Spanning op PSS inschakelen
 • Resetknop indrukken > 5 s tot DIAG-LED knippert
 • Resetknop loslaten
 • Resetknop indrukken
 • Resetknop loslaten

De besturingskop heeft nu de volgende basisinstellingen:

 • Apparaatnaam: PSS__
 • IP-adres: 169.254.1.0 tot 169.254.254.255 (auto-IP-mechanisme)
 • Subnetmasker: 255.255.0.0
  SD-kaart kan via een pc worden geformatteerd.
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl