Vakkennis is essentieel

Vakkennis

Automatisering in transitie

De voortdurende technologische ontwikkelingen, machines en installaties die alsmaar krachtiger worden, de toenemende complexiteit van producten en wijzigingen in normen en wetten maken een continue kennisoverdracht en een niet aflatend leerproces noodzakelijk.

Het gedeelte Vakkennis bevat zowel theoretische als toepassingsgerelateerde kennis die bij uitstek op de praktijk is gericht.

Belangrijke informatie die voortdurend wordt bijgewerkt

In het gedeelte Wetten en normen vindt u uitgebreide informatie over de huidige juridische positie en alle normen die omtrent veiligheid relevant zijn. U kunt uw kennis verdiepen met behulp van het gedeelte vakliteratuur. Lees online actuele bijdragen over het onderwerp veiligheid in de automatisering. Onbekende vaktermen kunt u opzoeken in de verklarende woordenlijst.

Voor eventuele vragen verwijzen wij u naar het gedeelte Veelgestelde vragen. U kunt natuurlijk ook op een term zoeken.

Helaas hebben wij niet op alle vragen een pasklaar antwoord. Daarom hebben we in de relevante locaties koppelingen naar andere bronnen opgenomen. Deze koppelingen zijn gedefinieerd op het moment dat de pagina's zijn gemaakt. Aangezien ook internet zich ook constant verder ontwikkelt, kunnen wij niet garanderen dat de koppelingen vlekkeloos werken. Als u op een koppeling stuit die niet goed werkt, kunt u ons dit melden.