Milieubeheer en energie-efficiëntie bij Pilz

Geïntegreerd energie- en milieumanagement van Pilz

Door het geïntegreerde energie- en milieumanagement bewaakt Pilz voortdurend zijn energie-efficiëntie en milieuprestaties om zwakke plekken te ontdekken en verspilling te voorkomen. Het doel is het continu verbeteren van de energie-efficiëntie en het milieubeheer.

Energie- en milieumanagement

Pilz beschikt sinds maart 2016 over een energiemanagementsysteem volgens ISO 50001 en een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Deze twee systemen zijn bedoeld voor de duurzame verwezenlijking van het doel om milieuvriendelijk en energiezuinig te werken en te produceren.

Leveranciers

Leveranciers zijn vast geïntegreerd in het Pilz-management ten aanzien van schadelijke stoffen. De thema's energie-efficiëntie en milieubeheer zijn een extra beslissingscriterium bij de aanschaf van producten en diensten.

Milieubeheer op verschillende gebieden

Grondstoffen:

Pilz verpakt zijn producten in 100% gerecycled papier. Zo worden grondstoffen bespaard en wordt de hoeveelheid folieafval geminimaliseerd.

CO2-uitstoot:

door de toepassing van geothermie in het nieuwe gebouw van Pilz en door de bouwkernactivering in het Peter Pilz Technologiezentrum wordt CO2 bespaard. Er wordt een fotovoltaïsche installatie gebruikt om stroom op te wekken.

Gevaarlijke stoffen:

door de overstap op loodvrij solderen is de balans van schadelijke stoffen duurzaam verbeterd.

Afval:

afval wordt gerecycled.

Producten en systemen

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsprincipes bij Pilz. Het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten met behulp van ecologische materialen en energiebesparende technologieën is een uitgesproken bedrijfsdoel. Energie-efficiëntie is een van de specifieke eisen die door de ontwikkelingsafdeling aan nieuwe producten en verdere technologische ontwikkelingen gesteld worden. Hierdoor is gegarandeerd dat al in een vroeg stadium van een productlevenscyclus rekening met dit thema wordt gehouden. Dit geldt voor alle besturingen, relais en sensoren en ook voor de functies met betrekking tot de actuatoren. 

Inzet voor duurzaamheid en milieubeheer

Initiatief Blue Competence

Pilz doet mee aan het initiatief Blue Competence, een duurzaamheidsinitiatief van de VDMA. Blue Competence verbindt de machine- en installatiebouw op het gebied van duurzaamheid en bundelt resources, knowhow en sterke punten van de VDMA. Met onze partnerschap verplichten wij ons tot het naleven van de 12 duurzaamheidsprincipes van de machine‐ en installatiebouw (www.bluecompetence.net/about).

Keurmerk ÖKOPROFIT

Pilz is voor zijn milieubeschermende activiteiten al in 2007 onderscheiden met het keurmerk ÖKOPROFIT van de stad en het district Esslingen.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl