Nederland | nederlands

Ostfildern, 12 jun. 2014

Automatiseringssysteem PSS 4000 beveiligt lifttoepassingen

De componenten van het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn nu door TÜV Oostenrijk goedgekeurd als veiligheidscomponenten voor lifttoepassingen. Liftexploitanten en -producenten kunnen de voor deze toepassingen geldende strenge veiligheidsvoorschriften en specifieke eisen met PSS 4000 nu technisch onafhankelijk alsmede flexibel en eenvoudig implementeren.

Toepassingen op het gebied van personen-, vracht- en goederenliften alsmede voor alle soorten hijswerktuigen zijn onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften en moeten aan specifieke eisen voldoen. De verleende goedkeuring bevestigt dat het automatiseringssysteem PSS 4000 geschikt is voor zulke toepassingen. Deze kunnen met PSS 4000 veilig en bovendien efficiënt worden gerealiseerd. Daarbij wordt het systeem gekenmerkt door hoge robuustheid en een eenvoudig gebruik en biedt het gebruikers zeer uiteenlopende functies zoals bijvoorbeeld noodstop.

De TÜV-goedkeuring vond plaats volgens DIN EN 115-1: Veiligheid van roltrappen en rolpaden – Deel 1: Constructie en installatie alsmede volgens DIN EN 81-1: Veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften – Deel 1: Elektrische personen- en vrachtliften en volgens DIN EN 81-2: Veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften – Deel 2: Hydraulische personen- en vrachtliften.

 

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Perscontact

Telefoon:
E-mail: