Nederland | nederlands

18 nov. 2015

Complexe toepassingen eenvoudig besturen

Met het automatiseringssysteem PSS 4000 realiseert u verschillende projecten – van stand-alone-toepassingen tot en met aan elkaar gekoppelde machines en installaties.

Centraal zicht op verdeeld project – Industrie 4.0

Kleine machines of aaneengeschakelde, zeer complexe installaties. De besturingen PSSuniversal van het automatiseringssysteem kunnen volgens het multi-master-principe decentraal gebruikt en via één softwaretool geëngineerd worden. En daarbij maakt het niet uit of u 12, 34 of meer besturingen van het automatiseringssysteem PSS 4000 in uw systeem gebruikt. Als eerste verdeelbare besturingen voor veiligheid en automatisering maken de besturingen PSSuniversal het automatiseringssysteem compatibel met Industrie 4.0.


Een softwareplatform voor veiligheid en automatisering: PAS4000

Met het softwareplatform PAS4000 hebt u te allen tijde centraal zicht op uw verdeelde gebruikersprogramma. In PAS4000 configureert, programmeert en diagnosticeert u alle besturingen in het netwerk. Zo is een eenvoudige, uniforme handling van het complete project mogelijk. De benodigde tijd voor engineering, ingebruikneming en onderhoud kan aanzienlijk worden gereduceerd.


Zo reduceren wij complexiteit

Proces- of besturingsgegevens, failsafe-gegevens en diagnose-informatie worden via ethernet tussen de verschillende automatiseringscomponenten uitgewisseld en gesynchroniseerd. Alle informatie is bekend en toegankelijk voor alle deelnemers in het netwerk. De communicatieverbindingen van alle besturingsapparaten, bijvoorbeeld van afzonderlijke modulen onderling, alsmede variabelen en procesgegevens zijn bekend in het complete project en worden door de tool in overeenstemming met de programmaverdeling zelfstandig aangemaakt. Op deze manier kunt u met het automatiseringssysteem PSS 4000 ook complexe projecten zeer eenvoudig realiseren.


Uw voordelen in één oogopslag:

  • Verdeling van besturingsintelligentie: u kunt de noodzakelijke koppeling van meerdere besturingen eenvoudig via een softwaretool uitvoeren.
  • Minder engineering en kortere projectlooptijden: u kunt beginnen met programmeren zonder eerst uw PLC en besturingsarchitectuur te moeten selecteren. Het selecteren kan nog tijdens de constructiefase plaatsvinden.
  • Probleemloze uitbreiding van de machine: het gebruikersprogramma kan zonder al te veel moeite over meer besturingen worden verdeeld. Latere aanpassingen in het systeem en wijzigingen in afzonderlijke installatiedelen zijn eenvoudig mogelijk.
  • Verhoogde productiviteit: mogelijkheid tot gedeeltelijke ingebruikneming en gedeeltelijk bedrijf van afzonderlijke machinedelen.

Bezoek ons op de SPS in hal 9, stand 370. Wij presenteren het automatiseringssysteem PSS 4000 graag uitgebreid aan u.


Meer informatie:

PSSuniversal – eerste verdeelbare besturing voor veiligheid en automatisering

PSS 4000: het Industrie 4.0-compatibele automatiseringssysteem!

Industrie 4.0: antwoorden op de vragen van de toekomst

Pilz op de SPS IPC Drives

Complexe toepassingen eenvoudig besturen
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl