Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
Nederland | nederlands

Acht nieuwe richtlijnen op het gebied van machineveiligheid

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC-richtlijn 2014/30/EU: wijzigingen in het door de Europese Unie gepubliceerde Publicatieblad met acht nieuw opgestelde richtlijnen.

De Europese Unie heeft in het EU-Publicatieblad L 96 van 29 maart 2014 acht nieuw opgestelde richtlijnen gepubliceerd. De nieuwe richtlijnen dienen vanaf 20 april 2016 verplicht te worden toegepast. Voor machinebouwers en -exploitanten zijn vooral de nieuwe Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de EMC-richtlijn 2014/30/EU bijzonder relevant.


Fundamentele herziening van de Laagspanningsrichtlijn en EMC-richtlijn

De Laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn zijn fundamenteel herzien en op veel plaatsen gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de beide richtlijnen:

 • Er is nu duidelijk vastgelegd dat de vereistedocumentatie 10 jaar bewaard en beschikbaar gehouden moet worden.
   
 • Documentatie moet worden opgesteld in een taal die door lokale autoriteiten of de eindgebruikers van een machine of installatie wordt begrepen.
   
 • Op de machine moet, indien mogelijk, het postadres van de fabrikant vermeld worden.
   
 • De markttoezichthouders of de bevoegde nationale autoriteiten moeten ook door de importeur of de verkoper geïnformeerd worden, als veiligheids- of conformiteitsproblemen optreden of vermoed worden.


Overzicht van gewijzigde richtlijnen

In het actuele Publicatieblad zijn tevens de volgende richtlijnen aangepast:

 • Richtlijn liften 2014/33/EU
 • ATEX-richtlijn 2014/34/EU
 • Richtlijn eenvoudige drukvaten 2014/68/EU
 • Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen 2014/31/EU
 • Richtlijn meetinstrumenten 2014/32/EU
 • Richtlijn explosieven voor civiel gebruik 2014/28/EU


Meer informatie:

Publicatieblad L 96 van 29 maart 2014 om te downloaden

Veiligheidscompendium met informatie over de omgang met normen