Veiligheid op de werkplek

17 apr. 2012

Pilz ondersteunt wereldwijd bedrijven bij het internationaal omzetten van wetten en richtlijnen.

Pilz ondersteunt u bij het omzetten van de EU-Richtlijn Arbeidsmiddelen.

Terwijl de Machinerichtlijn in het bijzonder betrekking heeft op ontwikkelaars en constructeurs van machines, is de Richtlijn Arbeidsmiddelen (Use of Work Equipment Directive) van de EU gericht op exploitanten en gebruikers. Centraal staat de (machine-)veiligheid op de werkplek. Pilz ondersteunt wereldwijd bedrijven bij het internationaal omzetten van de wetten en richtlijnen.

Rechtsvoorschriften van de EU-lidstaten zijn onderhevig aan wijzigingen

Het nationale recht inzake de bedrijfsveiligheid en de veiligheid van installaties dat onderhevig is aan talloze EG-richtlijnen, is de laatste jaren voortdurend gewijzigd. Daarmee zijn ook de rechtsvoorschriften van de EU-lidstaten voor de beschikbaarstelling van producten op de markt en het bedrijf ervan geharmoniseerd.

Nationale voorschriften wijken voor Europese kwaliteitseisen

De verdringing van nationale voorschriften door Europese kwaliteitseisen was voor het laatst met name duidelijk op het gebied van te bewaken machines en installaties. Voor het bedrijf hiervan is de Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG op Europees niveau verplichtend.

EG-richtlijn in nationale uitvoeringen

In principe beschikt elk land over een eigen omzetting van de Richtlijn Arbeidsmiddelen; zo wordt deze wet in Groot-Brittannïe bijvoorbeeld PUWER (Provision and Use of Work Equipment Regulations) genoemd, in Frankrijk Décret n° 93-40, Betriebssicherheitsverordnung ( BetrSichV ) in Duitsland en ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) in Oostenrijk.

Bedrijven dragen meer verantwoordelijkheid voor veiligheid

Alle omzettingen hebben gemeen dat aan bedrijven meer verantwoordelijkheid voor de bedrijfsveiligheid wordt overgedragen. Dit verhoogt de ondernemersvrijheid, maar verplicht ook tot een concrete omzetting van de wetten. Er moeten gevaren worden beoordeeld, installaties en veiligheidsvoorzieningen worden gecontroleerd, termijnen worden vastgesteld, testresultaten worden gedocumenteerd en medewerkers worden getraind.

Het deskundigenteam van Pilz ondersteunt u bij deze vrijheden en plichten. Neem contact met ons op!

         
Meer informatie:


Machineveiligheid mag niet aan het toeval worden overgelaten: consultancy, engineering en trainingen