Nederland | nederlands

1 jan. 1970

Cursus Expert Machineveiligheid

Deze vierdaagse opleiding wordt verzorgd door ervaren safety consultants van Pilz. In de dagelijkse praktijk voeren zij risicobeoordelingen uit, stellen veiligheidsconcepten op en begeleiden machinebouwers bij de CE-markering. Hierdoor zal er tijdens de opleiding veel aandacht zijn voor praktijksituaties, zodat de cursist de opgedane kennis en ervaring direct kan toepassen op zijn eigen werkomgeving.

DAG 1: Basisdag wetgeving en risicobeoordeling
Tijdens deze dag worden de basisprincipes van veiligheid, de wet- en regelgeving en het uitvoeren van risicobeoordelingen behandeld. Deze cursusdag vormt de basis van het cursusprogramma van Pilz. Opvolgend op deze basisdag kan de cursist naar eigen behoefte een opleidingsprogramma samenstellen door een selectie te maken van verdiepende cursussen.
Na het volgen van deze basiscursus heeft de deelnemer een goed inzicht in de wet- en regelgeving omtrent machineveiligheid. Tevens heeft de cursist de kennis en de hulpmiddelen gekregen om een risicobeoordeling uit te voeren.

DAG 2: Veilig ontwerpen
Veiligheid wordt nog vaak als een sluitpost gezien. Het thema veiligheid krijgt pas aandacht als er al een werkende machine of installatie staat. Op dat moment is het station van veilig ontwerpen en intrinsieke veiligheid reeds gepasseerd. De Machinerichtlijn geeft echter een duidelijke ontwerpstrategie aan, waarbij eerst gestreefd moet worden naar een veilig ontwerp voordat er beveiligingen worden toegepast.
Pilz laat u in deze cursus zien hoe veiligheid vanaf het eerste concept aangepakt kan worden en dan kan leiden tot een veilige, en vaak ook goedkopere, machine of installatie. Een veilige en CE-waardige machine wordt namelijk alleen verkregen als veiligheid vanaf het ontwerp en multidisciplinair wordt aangepakt.

DAG 3: Elektrische veiligheid vlg. EN-IEC 60204-1
De NEN-EN-IEC 60204-1 is de norm voor de elektrische uitrusting van machines. In deze cursus worden bruikbare oplossingen gegeven en komen veel praktijk-situaties aan de orde. Tevens worden hier de veel gemaakte en voorkomende fouten weergegeven. De talloze voorbeelden en achtergrondinformatie maken de cursist vertrouwd met de in de norm beschreven principes voor elektrische veiligheid van machines.
Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerp, de bouw, de modificatie, de inkoop en/of de beoordeling van elektrische installaties van machines, een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiliger product.

DAG 4: CE documentatie en bewijslast
De Machinerichtlijn geeft niet alleen eisen voor het ontwerp en de beveiligingen van machines maar ook voor de documentatie. In deze cursus worden deze eisen verklaard en naar een praktische aanpak vertaald. Na deze cursus weet u welke documentatie bij een machine hoort en hoe u een gebruikershandleiding en een technisch constructiedossier samenstelt.
Een goede documentatie is tevens van belang als bewijs bij een mogelijk juridisch conflict. Het technisch constructiedossier moet namelijk tien jaar bewaard blijven en kan door de autoriteiten als bewijslast worden opgevraagd.

Deze vierdaagse cursus kost € 1.495,=.

De vierdaagse opleiding Expert Machineveiligheid heeft een SKO-VK toekenning van 4 punten.

Meer informatie vindt u hier.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Perscontact

Telefoon:
E-mail: