Wereldwijde site | nederlands

Basisbeginselen - geharmoniseerde normen, richtlijnen en wetten in de EU

Wat is het verband tussen geharmoniseerde normen, richtlijnen en wetten?

Normenpuzzel

De landen in de Europese Unie groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit leidt ook tot een toenemende harmonisatie van wetten, regels en bepalingen in de machinebouw. Eerst formuleert de EU door middel van richtlijnen algemene beschermingsdoelen. Deze beschermingsdoelen moeten nader worden gespecificeerd. De concrete regeling vindt plaats via normen.

De EU-richtlijnen worden pas van kracht als de EU-landen ze in nationale wetten omzetten. In elk EU-land verwijst een wet of bepaling dus naar de desbetreffende EU-richtlijn en daarmee wordt deze tot nationaal recht verheven.

Aan norm voldaan, aan eis voldaan – geharmoniseerde normen

Normen hebben op zichzelf nog geen juridische relevantie. Deze krijgen ze pas door een publicatie in het Publicatieblad van de EU of door nationale wetten en bepalingen. Door de publicatie van deze zogenaamde geharmoniseerde normen wordt het "vermoeden van overeenstemming" van kracht. De gebruiker van de norm mag er daardoor van uitgaan dat hij zich volgens de wet of richtlijn gedraagt. Er is dus sprake van een omkering van de bewijslast in geval van schade. Als een al geharmoniseerde norm naar een niet-geharmoniseerde norm verwijst, kan deze een met de harmonisatie vergelijkbare status krijgen.

 

Normen, richtlijnen en wetten in de EU

Waar worden geharmoniseerde normen gepubliceerd?

Nieuwe procedure voor de publicatie van geharmoniseerde normen in het EU-Publicatieblad opgesteld

Procedure voor de publicatie van geharmoniseerde normen in het EU-Publicatieblad

De Europese Commissie heeft op 18 maart 2019 in het Publicatieblad met Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/436 wijzigingen op de lijst van de geharmoniseerde normen voor machines met betrekking tot de Machinerichtlijn 2006/42/EG gepubliceerd. Hierin is de lijst van de normen die een vermoeden van overeenstemming volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG geven geactualiseerd. Nieuw is dat deze publicatie alleen wijzigingen ten opzichte van het vorige document beschrijft en niet als een geconsolideerde lijst verschijnt.

Tot nu toe werden de geharmoniseerde normen, voor het laatst op 9 maart 2018, in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De publicatie was altijd geldig tot de volgende volledige lijst verscheen. Dat is sinds dit jaar anders.

Het genoemde EU-Uitvoeringsbesluit 2019/436 bevat 3 bijlagen:

Bijlage I: nieuw gepubliceerde geharmoniseerde normen

Bijlage II: geharmoniseerde normen die in aanvulling op de bestaande publicatie met bepaalde beperkingen worden gepubliceerd

Bijlage III: tot nu toe geharmoniseerde normen die uit het EU-Publicatieblad zijn verwijderd

Het is voor de gebruiker van de normen belangrijk om te weten dat het Uitvoeringsbesluit samen met de laatst geldende geconsolideerde lijst van de geharmoniseerde normen (gepubliceerd in Publicatieblad 2018/C 92/1) moet worden gelezen.

De Europese Commissie is van plan om geconsolideerde lijsten op haar website te publiceren. Op dit moment is er door de EU nog geen lijst gepubliceerd. Pilz houdt het voor u in de gaten - wij houden u op de hoogte.

 

Bijlage I - nieuw gepubliceerde geharmoniseerde normen Bijlage III - tot nu toe geharmoniseerde normen die op 19 maart 2019 uit het EU-Publicatieblad zijn verwijderd Opmerkingen

EN ISO 14118:2018 Veiligheid van machines — Voorkoming van onbedoeld starten (ISO 14118:2017) (type B-norm)

EN 1037:1995+A1:2008
Veiligheid van machines — Voorkoming van onbedoeld starten

EN ISO 14118:2018 vervangt EN ISO 1037 ZONDER overgangstermijn
EN 12013:2018 Machines voor kunststoffen en rubber — Interne mengers — Veiligheidseisen (type C-norm) EN 12013:2000+A1:2008 Machines voor kunststoffen en rubber — Interne mengers — Veiligheidseisen EN 12013:2018 vervangt EN 12013:2000+A1:2008 ZONDER overgangstermijn
EN ISO 16092-1:2018 Veiligheid van gereedschapsmachines — Persen — Deel 1: Algemene veiligheidseisen (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Gereedschapsmachines — Mechanische persen — Veiligheid EN ISO 16092-1:2018 vervangt EN 692:2005+A1:2009 ZONDER overgangstermijn
EN ISO 16092-3:2018 Veiligheid van gereedschapsmachines — Persen — Deel 3: Veiligheidseisen voor hydraulische persen (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 Gereedschapsmachines — Veiligheid — Hydraulische persen EN ISO 16092-3:2018 vervangt EN 693:2001+A2:2011 ZONDER overgangstermijn
  EN 13736:2003+A1:2009 Veiligheid van gereedschapsmachines — Pneumatische persen. Verliest het vermoeden van overeenstemming ZONDER overgangstermijn!
  EN 61496-1:2013 Veiligheid van machines — Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen — Deel 1: Algemene eisen en beproevingen.

Verliest het vermoeden van overeenstemming ZONDER overgangstermijn!

Achtergrond: tot nu toe was alleen EN 61496-1 geharmoniseerd. Deel 2 en 3 waren nog nooit geharmoniseerd. Dit betekent doorgaans dat bij toepassing een aangemelde instantie bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure moet worden betrokken en dat een typekeuringscertificaat is voorgeschreven!

Overzicht van de rubriek

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 222
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazilië: + 55 11 96405-8165

Europa

 • Spanje: +34 938497433
 • Zwitserland: +41 62 88979 32
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Duitsland: +49 711 3409 444
 • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203
 • Nederland: +31 347 320477
 • Denemarken: +45 74436332
 • België: +32 9 321 75 70
 • Ierland: +353 21 4804983
 • Italië: +39 0362 1826711
 • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
 • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
 • Turkije: +90 216 5775552
 • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332

Azië en Oceanië

 • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
 • Australië: +61 3 9560 0621
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • China: +86 400-088-3566
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Zuid-Korea: +82 31 778 3390