Wereldwijde site | nederlands

Basis - geharmoniseerde normen, richtlijnen en wetten in de EU

Wat is het verband tussen geharmoniseerde normen, richtlijnen en wetten?

Normenpuzzel

De landen in de Europese Unie groeien steeds meer naar elkaar toe. Dit leidt ook tot een toenemende harmonisatie van wetten, regels en bepalingen in de machinebouw. Allereerst formuleert de EU door middel van richtlijnen algemene beschermingsdoelstellingen. Deze beschermingsdoelstellingen behoeven een precieze specificatie. De concrete regeling vindt plaats via normen.

De EU-richtlijnen worden pas van kracht als de EU-landen ze in nationale wetten omzetten. In elk EU-land verwijst een wet of bepaling dus naar de desbetreffende EU-richtlijn en daarmee wordt deze tot nationaal recht verheven.

Aan norm voldaan, aan eis voldaan – geharmoniseerde normen

Normen op zich hebben nog geen juridische betekenis. Deze krijgen ze pas door een publicatie in het Publicatieblad van de EU of door nationale wetten en bepalingen. Door de publicatie van deze zogeheten geharmoniseerde normen wordt het "vermoeden van overeenstemming" van kracht. De gebruiker van de norm mag er daardoor van uitgaan dat hij zich volgens de wet of richtlijn gedraagt. Er is dus sprake van een omkering van de bewijslast in geval van schade. Als een al geharmoniseerde norm naar een niet-geharmoniseerde norm verwijst, kan deze een met de harmonisatie vergelijkbare status krijgen.


Normen, richtlijnen en wetten in de EU

Overzicht van het bereik

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Brazilië: + 55 11 4942-7028
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

 • Rusland: +7 495 6654993
 • Italië: +39 0362 1826711
 • Spanje: +34 938497433
 • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
 • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
 • Duitsland: +49 711 3409 444
 • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
 • België: +32 9 321 75 70
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turkije: +90 216 5775552
 • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203
 • Ierland: +353 21 4804983
 • Denemarken: +45 74436332
 • Zwitserland: +41 62 88979 32
 • Nederland: +31 347 320477

Azië en Oceanië

 • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
 • Australië: +61 3 9560 0621
 • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
 • China: +86 21 60880878-216
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068