Wereldwijde site | nederlands

Recht en normen in Australië / Oceanië

Australië

In Australië vallen het ontwerp en de toepassing van veiligheidswetten onder de verantwoordelijkheid van de staten en territoria. De afzonderlijke wetten inzake de industriële veiligheid en de daaraan gestelde eisen zijn echter zeer uniform vormgegeven. De desbetreffende wetgeving is gebaseerd op de "Work Health and Safety Act". Daarin zijn de plichten en zorgvuldigheidsverplichtingen van personen met verschillende verantwoordelijkheden vastgelegd. Onder de OH&S-wetving op staatsniveau vallen talloze voorschriften en procedureregels voor de diverse veiligheidssectoren.

Belang van de normen

De procedureregels zijn over het algemeen niet-bindend. In het desbetreffende rechtssysteem worden ze echter vaak gebruikt als maatstaf voor de beoordeling van de maatregelen voor de veilige inrichting van de werkplek. Daarom kan de niet-naleving van de procedureregels zeer ernstige gevolgen hebben.

In voorschriften wordt ook vaak verwezen naar de door een onafhankelijke organisatie genaamd "Standard Australia" ontworpen Australische normen. De Australische normen zijn echter afgezien van enkele opmerkelijke uitzonderingen niet bindend. Ook deze worden vaak door rechtbanken gebruikt om te beoordelen of er voldoende maatregelen voor het reduceren van risico's zijn getroffen.

Een van de belangrijkste Australische normen betreffende de machineveiligheid is de AS4024.1. De naleving van deze norm is weliswaar niet voorgeschreven, maar vormt een uitstekend verdedigingsmiddel in geval van aanklachten wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht. Anderzijds kan de niet-naleving belangrijke juridische gevolgen hebben.

Internationale oriëntatie

Veel Australische normen zijn gebaseerd op internationale normen:

 • normen van de Internationale Elektrotechnische Commissie (International Electrotechnical Commission – IEC)
 • normen van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (International Organization for Standardization – ISO)

Standards Australia heeft in het belang van een internationale oriëntatie het officiële beleid om waar mogelijk internationale normen (ISO of IEC) over te nemen. Daarentegen komen Amerikaanse normen (ANSI-normen) zelden overeen met de Australische, ISO- of EN-normen en zijn deze in Australië van minder belang.

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Brazilië: + 55 11 4942-7028
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
 • Spanje: +34 938497433
 • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203
 • Turkije: +90 216 5775552
 • Italië: +39 0362 1826711
 • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
 • Zwitserland: +41 62 88979 32
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Ierland: +353 21 4804983
 • Denemarken: +45 74436332
 • Nederland: +31 347 320477
 • België: +32 9 321 75 75
 • Duitsland: +49 711 3409 444

Azië en Oceanië

 • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • China: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australië: +61 3 9560 0621
 • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350