Wereldwijde site | nederlands

Veiligheidstechnische voorzieningen

Totaliteit van machines/verantwoordelijkheid voor overeenstemming met de richtlijnen/wezenlijke verandering?

Een waterzuiveringsinstallatie van een beplatingsbedrijf wordt gemoderniseerd. De installatie bestaat uit diverse tanks (deels met menginrichtingen), kamerfilterpersen, diverse pompen en kleppen alsook meettechniek (debiet, vulpeil, temperatuur, pH-waarde) met een gemeenschappelijke regelkast. Diverse pompen, kamerfilterpersen, meettechniek en de volledige besturing moeten worden vervangen. Meettechniek en automatisering incl. schakelkast komen van leveranciers. De installatiebouw gebeurt door de klant - samen met de leveranciers van de kamerfilterpersen.

Vraag 1: Gaat het hier om een "samenstel (totaliteit) van machines"?
Vraag 2: Zo ja, wie is de fabrikant resp. wie is verantwoordelijk voor de overeenkomst met de richtlijnen?
Vraag 3: Gaat het hier om een "wezenlijke verandering", zodat de installatie als een nieuwe installatie moet worden behandeld?

Antwoorden:

ad 1) Beplatingsinstallaties vallen onder de machinerichtlijn. Op basis van de procestechnische aaneenschakeling gaat het in het genoemde geval om een samenstel van machines.

ad 2) Iedere machinebouwer is verantwoordelijk een volledig evenals een onvolledige machine volgens de machinerichtlijn te leveren.

Met betrekking tot de TOTALITEIT zijn er diverse mogelijkheden:
De vraag is wat besteld werd en wat in opdracht is gegeven. Deze vragen moeten duidelijk worden beantwoord. Als het hier binnen het contractrecht geen duidelijk uitsluitsel wordt gegeven, dan moet de exploitant de rol van leverancier (het in de handel brengen) van de machine op zich nemen en de totaliteit van de machines of installatie CE certificeren.

Voorbeeld A: Een bedrijf krijgt de opdracht een kleine motor met een grotere te vervangen.
Voorbeeld B: Een bedrijf krijgt de opdracht een kleine motor met een grotere te vervangen en de installatie op wezenlijke verandering te controleren en evt. de CE-conformiteit opnieuw aan te vragen.

Uit voorbeeld A blijkt niet duidelijk wie voor de CE-conformiteit verantwoordelijk is. Hier moet waarschijnlijk de exploitant de verantwoordelijkheid op zich nemen. In voorbeeld B is duidelijk wie de prestatie moet verrichten.

ad 3) Dit kan niet van een afstand worden beantwoord. We moeten de precieze situatie van vóór en na de ombouw kunnen bestuderen. Een controle ter plaatse is onvermijdelijk. Hulp biedt evt. het interpretatiedocument van een beroepsgenootschap.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Brazilië: + 55 11 4942-7028
 • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
 • België: +32 9 321 75 75
 • Nederland: +31 347 320477
 • Denemarken: +45 74436332
 • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203
 • Turkije: +90 216 5775552
 • Italië: +39 0362 1826711
 • Ierland: +353 21 4804983
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
 • Zwitserland: +41 62 88979 32
 • Duitsland: +49 711 3409 444
 • Spanje: +34 938497433

Azië en Oceanië

 • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
 • China: +86 21 60880878-216
 • Australië: +61 3 9560 0621
 • Taiwan: +886 2 25700068