Wereldwijde site | nederlands

8 jun. 2016

Wetgeving en normen in Australië

Wereldwijde veiligheid voor machines en installaties.

In Australië vallen het ontwerp en de toepassing van veiligheidswetten onder de verantwoordelijkheid van de staten en territoria. De afzonderlijke wetten inzake de industriële veiligheid en de daaraan gestelde eisen zijn echter zeer uniform vormgegeven. De huidige wetgeving is gebaseerd op de “Work Health and Safety Act”. Daarin zijn de plichten en zorgvuldigheidsverplichtingen van personen met verschillende verantwoordelijkheden vastgelegd. Onder de OHS-wetgeving op staatsniveau vallen talloze voorschriften en procesregels voor de diverse veiligheidssectoren.


Procesregels als maatstaf voor de rechtspraak

De procesregels zijn doorgaans niet-bindend. In het huidige rechtssysteem worden deze echter dikwijls gebruikt als maatstaf voor de beoordeling van de maatregelen met betrekking tot de veilige inrichting van de werkplek. Derhalve kan niet-naleving ernstige gevolgen hebben.


Wettelijk bindende normen?

In voorschriften wordt ook dikwijls verwezen naar “Standard Australia”, door een onafhankelijke organisatie ontworpen Australische normen. De Australische normen zijn echter op enkele belangrijke uitzonderingen na niet wettelijk bindend. Ook deze worden vaak door rechtbanken gebruikt om te beoordelen of er afdoende maatregelen zijn getroffen voor de beperking van risico's.


De meest relevante norm

Een van de belangrijkste normen voor de machineveiligheid in Australië is AS4024.1. De inachtneming ervan is weliswaar niet voorgeschreven, maar het vormt een uitstekend verdedigingsmiddel in geval van klachten wegens veronachtzaming van de zorgvuldigheidsverplichting. Anderzijds kan de niet-inachtneming belangrijke wettelijke gevolgen hebben.


Veel Australische normen zijn gebaseerd op internationale normen

Standards Australia streeft de officiële politiek na om in het belang van een internationale afstemming zoveel mogelijk internationale normen (ISO of IEC) over te nemen. Daarentegen stemmen Amerikaanse normen (ANSI-normen) zelden overeen met Australische, ISO- of EN-normen en spelen deze in Australië een weinig belangrijke rol.


Meer informatie:

Vakboek over normen met betrekking tot functionele veiligheid

Services van Pilz

Wetgeving en normen in Australië
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazilië: + 55 11 4942-7028
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italië: +39 0362 1826711
 • Nederland: +31 347 320477
 • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203
 • België: +32 9 321 75 70
 • Turkije: +90 216 5775552
 • Spanje: +34 938497433
 • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
 • Duitsland: +49 711 3409 444
 • Ierland: +353 21 4804983
 • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
 • Denemarken: +45 74436332
 • Zwitserland: +41 62 88979 32
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Azië en Oceanië

 • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • China: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
 • Australië: +61 3 9560 0621