Technische documentatie

Technische documentatie

Volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG is elke fabrikant van een machine/installatie verplicht om de afzonderlijke ontwikkelingsfasen van een machine/installatie te documenteren. Deze verplichting geldt voor alle fasen van de levenscyclus van een machine en is een voorwaarde voor de CE-markering.

De technische documentatie moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Bewaartermijn: minstens 10 jaar vanaf de productie van de machine
 • Opstelling in een officiële EU-taal
 • Overleggen op verzoek van de bevoegde nationale autoriteiten
 • Inhoud en resultaten van de documentatie moeten te traceren zijn (ontstaan, verantwoordelijkheden, etc.)

 

De technische documentatie volgens de Machinerichtlijn bevat:

 • een overzichtsplan van de machine alsmede de tekeningen van de besturingsschakelingen
 • gedetailleerde en volledige tekeningen (eventueel met berekeningen, testresultaten, enz.) om na te gaan of de machine voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen
 • een lijst met de fundamentele eisen van deze richtlijn, de normen en de andere technische specificaties die bij het ontwerpen van de machine in acht zijn genomen alsmede een beschrijving van de oplossingen die zijn gekozen voor het afwenden van de gevaren die van de machine uitgaan (normaal gesproken gedekt door de gevarenanalyse)
 • technische verslagen of afgegeven certificaten, rapporten of testresultaten over de conformiteit, de gebruiksaanwijzing van de machine
 • een algemene beschrijving van de machine
 • conformiteitsverklaring of inbouwverklaring en montagehandleiding
 • Conformiteitsverklaringen van de in de machine ingebouwde machines of apparaten

 

Voorschriften voor exploitanten/werkgevers

Bij verbouwingen die geen wezenlijke veranderingen zijn, is normaal gesproken de exploitant/werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van deze verbouwingen. De exploitant/werkgever moet ervoor zorgen dat hij alleen veilige arbeidsmiddelen aan zijn werknemers ter beschikking stelt en moet daarom het volgende in acht nemen:

 • Naleven van de arbowet van het desbetreffende land
 • Naleven van de bedrijfsveiligheidsverordening (in Duitsland)
 • Document voor controle op wezenlijke verandering opstellen als bewijs
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?