Definities en veiligheidseisen volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Definities en veiligheidseisen volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Voor alle apparatuur die volgens de richtlijn als drukapparatuur wordt aangemerkt (bijvoorbeeld drukvaten of pijpleidingen), moet een aparte EG-conformiteitsverklaring worden opgesteld. Hier kan de fabrikant zelf kiezen welke beoordelingsprocedure (kwaliteitsborgingssysteem, typekeuring of afzonderlijke keuring) hij gebruikt. Verder moet er een CE-keurmerk worden aangebracht, voordat het apparaat in omloop wordt gebracht.

De Richtlijn Drukapparatuur deelt de drukapparatuur in de categorieën I t/m IV – afhankelijk van het potentiële gevaar - in. Het potentiële gevaar wordt bijvoorbeeld aan de hand van de criteria maximale bedrijfsdruk, volume of vloeistofgroep bepaald.

Officiële titel van de Richtlijn Drukapparatuur

Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be