Aaneenschakeling van machines

Aaneenschakeling van machines

Men spreekt bijvoorbeeld van aaneengeschakelde machines of installaties als machines tot een complete installatie worden samengevoegd of als een aanwezige machine door een andere machine wordt aangevuld.

Wat zijn de kenmerken van aaneengeschakelde machines?

Om te beoordelen of er sprake is van een aaneengeschakelde installatie, moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Is er een functionele verbinding aanwezig? Werken de installatiedelen samen als geheel en vormen ze een eenheid?
  • Is er een besturingstechnische verbinding aanwezig? Worden de installatiedelen als geheel bediend?
  • Is er een veiligheidstechnische verbinding nodig? Werken de installatiedelen veiligheidstechnisch als geheel?

 

Markeringsplicht voor aaneengeschakelde machines

Als er door de aaneenschakeling van meerdere deelinstallaties functionele, besturingstechnische en veiligheidstechnische gevolgen voor de complete installatie te verwachten zijn, moet ook de conformiteitsbeoordelingsprocedure voor de complete installatie worden uitgevoerd.

In dit geval betekent dit dat voor de relevante installatiedelen (interfacebenadering) het complete proces van de risicobeoordeling tot en met het aanbrengen van het CE-keurmerk volgens de Machinerichtlijn moet worden uitgevoerd.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be