België | nederlands

Functionele veiligheid

Veiligheid in gevaarlijke situaties met noodstop

De oorzaken van gevaren en daarmee ook de technische maatregelen ter voorkoming ervan kunnen erg verschillend zijn. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten veiligheid, bijvoorbeeld op basis van de oorzaak van mogelijke gevaren.

Men spreekt van "functionele veiligheid" wanneer de veiligheid afhankelijk is van de juiste werking van een elektrisch (E), elektronisch (E) en programmeerbaar elektronisch (PE) systeem (afgekort: E/E/PE-systeem).

De risicobeoordeling speelt een centrale rol ten aanzien van de eisen aan de functionele veiligheid. Uit de normen EN ISO 12100, 13849-1/-2 en EN 62061 komt naar voren welke stappen u bij de risicobeoordeling en risicoreductie van machines moet nemen en hoe de veiligheidsfuncties kunnen worden beoordeeld en geverifieerd. Uit de risico-inschatting vloeien de eisen aan de veiligheidsintegriteit (PL, SIL) voort.

Functionele veiligheid in één oogopslag

Download poster Functionele veiligheid

Functionele veiligheid heeft altijd tot doel om mensen en machines tegen gevaren te beschermen. In Europa zijn de relevante normen op het gebied van functionele veiligheid in de machinebouw in de Machinerichtlijn opgesomd. Download meteen onze poster over "Functionele veiligheid" en zie in één oogopslag hoe een risicobeoordeling en risicoreductie volgens EN ISO 12100 verlopen. Van deze zogenaamde A-norm zijn twee belangrijke normen afgeleid, die u kunt gebruiken

  • EN ISO 13849-1: toepasbaar voor elektrische, elektronische, programmeerbaar elektronische, hydraulische, pneumatische, mechanische systemen
  • EN/IEC 62061: toepasbaar voor elektrische, elektronische, programmeerbaar elektronische systemen

Het veiligheidsintegriteitsniveau (SIL) en het Performance Level (PL) zijn belangrijke parameters voor de betrouwbaarheid van veiligheidsgerelateerde functies.

Download poster Functionele veiligheid

Meer informatie

Profiteer van onze diensten op het gebied van de machine- en installatielevenscyclus

Maak kennis met onze berekeningstool voor het verifiëren van functionele veiligheid

 

Nieuw concept ten aanzien van fouttolerantie in machineveiligheid opgesteld in het ZVEI met medewerking van Pilz

Een werkgroep binnen het ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) heeft - met medewerking van Pilz en het IFA (Duits Instituut voor Arbeidsveiligheid) - een whitepaper opgesteld waarin de beginselen van fouttolerante apparaten en systemen in de functionele veiligheid op machines en installaties worden beschreven. Dit whitepaper kan gratis worden gedownload.

Gratis download

Dit is in de eerste plaats bedoeld voor machinebouwers en systeemintegratoren die veiligheidsfuncties en subsystemen voor de machinebesturing ontwerpen en realiseren. Verder kan deze informatie ook worden gebruikt voor het ontwerpen van veiligheidsgerelateerde apparaten en systemen in de productontwikkeling. De handelwijze en de na te leven eisen zijn door het ZVEI in een whitepaper gepubliceerd.

Wat is een fouttolerant systeem?

Als er een potentieel gevaarlijke uitval is gedetecteerd, kunnen fouttolerante systemen een verdere werking mogelijk maken. Bij een fouttolerant systeem is behalve de foutdetectie ook een foutbeoordeling noodzakelijk. Zo kan worden beslist of de gedetecteerde fout kan worden getolereerd of toch ernstig is. In het laatste geval is het onmiddellijk stopzetten (uitschakelen) onvermijdelijk.

Zo'n foutbeoordeling is niet gebruikelijk in de "klassieke systemen van de fabrieksautomatisering" in de huidige implementaties. Zonder foutbeoordeling is een fouttolerantie echter niet mogelijk. Dit betekent dat een beslissing ten aanzien van de gefaseerde foutreactie alleen in apparaten of systemen met een passende inrichting mogelijk is. De ontwikkelaar en ook de gebruiker van een fouttolerant apparaat of systeem moeten hierbij ook nog de duur van de periode Δtdeg voor de verdere werking (in gedegradeerde toestand) vastleggen. Bovendien moeten er eventueel extra maatregelen voor risicoreductie worden gedefinieerd, die vervolgens deel uitmaken van de gebruikersinformatie. In de praktijk kan zo bijvoorbeeld een bewerkingsstap worden voltooid.

 

 

 

 

Nieuw concept in het ZVEI ten aanzien van fouttolerantie in machineveiligheid

Overzicht van de rubriek

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be