CE-markering

Wat is de procedure als in een machine volgens de machinerichtlijn een drukapparaat van categorie III als functie-eenheid wordt ingebouwd? Hoe moet de overeenstemmingsprocedure worden uitgevoerd?

In het genoemde geval wordt een overeenstemmingsbeoordelingsprocedure uitgevoerd volgens de machinerichtlijn.
Het drukapparaat dient een eigen CE-markering volgens de richtlijn betreffende drukapparatuur te bevatten.


Achtergrondinformatie:

Uittreksel uit de Gids voor de toepassing van machinerichtlijn 2006/42/EG, 2e uitgave

Richtlijn 97/23/EG betreffende drukapparatuur (PED)
In overeenstemming met artikel 3 is de richtlijn betreffende drukapparatuur van toepassing, voor de drukrisico’s, op drukapparatuur die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt en die in een machine is ingebouwd of aan een machine is gekoppeld. Als drukapparatuur die reeds in de handel is gebracht in een machine wordt ingebouwd, moet het technisch dossier van de fabrikant van de machine de EG-verklaring van overeenstemming met de richtlijn betreffende drukapparatuur van die drukapparatuur bevatten – zie §392: toelichting bij bijlage VII A 1, onder a).

Drukapparatuur die niet hoger dan in categorie 1 is ingedeeld, in een machine is ingebouwd en binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn valt, is uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende drukapparatuur. De machinerichtlijn is derhalve volledig van toepassing op dergelijke apparatuur. Opgemerkt moet worden dat de machinerichtlijn het risico van breuken tijdens het gebruik bestrijkt – zie §207: toelichting bij punt 1.3.2 van bijlage I, nummer 1.3.2.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?