Veiligheidstechnische uitrusting

Welke veiligheidseisen gelden er bij het onderhoud op afstand van machines?

Vraag: welke veiligheidseisen gelden er ten aanzien van onderhoud op afstand of besturing op afstand (teleservice) van machines? Onder welke voorwaarden is toegang tot machines bij de klant toegestaan? Zijn er hiervoor normen of voorbeelden van de correcte uitvoering?

Antwoord: bij de risicobeoordeling van de machine moet rekening worden gehouden met alle levensfasen. Onderhouden op afstand is ook een levensfase/bedrijfsmodus die bij de risicobeoordeling in aanmerking moet worden genomen. Over het algemeen geldt: door het onderhoud op afstand mogen geen gevaren ontstaan.

Er is geen specifieke norm met betrekking tot het onderhoud op afstand. Het is echter mogelijk om andere normen aan te houden:
zo houden enkele C-normen zich bezig met dit thema, bijvoorbeeld de EN ISO 10218-2 voor robotsystemen.
Hier wordt in hoofdstuk 5.6.5 a)-k) de toegang op afstand beschreven.

Overige relevante punten:
- Wat gebeurt er als de verbinding van de teleservice wordt verbroken?
- Rekening houden met het thema security (onbevoegde bediening).

Het gaat om een complex thema waarbij precieze antwoorden alleen mogelijk zijn als er voldoende inzicht in de toepassing is. Neem contact met ons op via sales@pilz.de als u gebruik wilt maken van meer adviesdiensten.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?