Veiligheidstechnische voorzieningen

Kan een noodstopschakelaar vervangen worden door een bedrijfstopschakelaar?

Vraag:
Het gaat om een volautomatische machine die op de normale wijze met een CE-markering in de handel werd gebracht. De machine heeft aan beide zijden een bedieningspaneel, die elk met een noodstopschakelaar (rood-geel) is uitgerust.
Is het mogelijk de noodstopschakelaar te vervangen met een zogenaamde "bedrijfstopschakelaar" (zwart-grijs) en de machine dan als onvolledige machine in de handel te brengen met de inbouwverklaring en montagehandleiding?

Antwoord:
Volgens EN ISO 13850 moet een noodstopapparaat aan elke bedieningspositie zijn aangebracht. Uitzondering: Als de risicobeoordeling aangeeft dat dit niet nodig is.

Een onvolledige machine is volgens de machinerichtlijn een totaliteit die bijna een machine vormt, maar ieder op zich echter geen bepaalde functie kan vervullen.
Een aandrijfsysteem geldt als een onvolledige machine. Een onvolledige machine is uitsluitend daarvoor bedoeld om in andere of onvolledig machines of uitrustingen te worden ingebouwd of met deze te worden samengevoegd om samen met deze een machine in de zin van de machinerichtlijn te vormen.

Aangezien de genoemde machine twee bedieningspanelen bevat, gaat het vermoedelijk niet om een onvolledige machine in de zin van de machinerichtlijn.
Om gebruik te maken van het "vermoeden van overeenstemming" moeten alle relevante normen worden nageleefd. Op grond hiervan is het vermoedelijk zinniger de machine als "onvolledige machine" met een inbouwverklaring te leveren en in de montagehandleiding alle nog na te leven voorschriften te definiëren, zodat de machine volgens de voorschriften en zonder beïnvloeding van de veiligheid en gezondheid van personen in de handel kan worden gebracht.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?