Kennis over normen

Constructie van robots: met welke normen moet rekening worden gehouden?

In principe vallen robots onder de machinerichtlijn. Verder zijn bijvoorbeeld de volgende normen op het gebied van robotica relevant:

- DIN EN ISO 10218-1 (Robots en robotapparatuur - veiligheidseisen - deel 1: industriële robots): Dit eerste deel van de norm specificeert eisen en richtlijnen voor het inherente veilig ontwerp, beschermende maatregelen en informatie voor het gebruik van industriële robots. Het beschrijft elementaire gevaren in verband met robots en geeft eisen om risico’s te elimineren, of voldoende eisen om de risico's die aan deze gevaren verbonden zijn te verminderen.

- DIN EN ISO 8373 (Robots en robotapparatuur - begrippen): definieert en beschrijft robots en robotapparatuur die zowel in industriële als niet-industriële omgevingen worden gebruikt.

- ISO 9787 (Industriële robots - coördinatiesystemen en bewegingsrichtingen): beschrijft naast de basis over robotica ook de grondbeginselen van het bewegingsbereik van robots. Dit betreft alle robots volgens de hierboven genoemde norm DIN EN ISO 8373.

- Verder bevindt zich (10/13) een norm voor niet-industriële robots in de afstemmingsfase. De FDIS ISO 13482 (Robots en robotapparatuur - veiligheidseisen aan niet-industriële robots - niet-medische huishoudelijke en assisterende robots) bevat de volgende zwaartepunten:

  • Beschrijving van gevaren voor toepassing van robots in de privésfeer
  • Voorschriften voor de veilige constructie incl. passende veiligheidsmaatregelen
  • Eisen aan de gebruikersinformatie voor het veilige gebruik van robots


De genoemde normen houden zich nadrukkelijk bezig met robotica. Let u er ook op dat, los hiervan, de geldende normen die onder de machinerichtlijn zijn samengevat, eveneens in acht moeten worden genomen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?