CE-markering

De EG-conformiteitsverklaring schrijft een documentatiegevolmachtigde voor. Moet deze bij de fabrikant werken?

In de Machinerichtlijn 2006/42/EG is niet vastgelegd dat de documentatiegevolmachtigde bij de fabrikant moet werken. De fabrikant is in principe dus vrij om te kiezen wie hij hiervoor aanwijst, voor zover het om een rechtspersoon gaat.

In artikel 5 (1e) (voor de EG-conformiteitsverklaring) en artikel 13 (1c) (voor de inbouwverklaring) van de Machinerichtlijn is echter vastgelegd dat de naam en het adres van de gevolmachtigde persoon moeten worden vermeld en dat de rechtspersoon in de Europese Gemeenschap moet wonen.

Het doel van deze bepaling van de Machinerichtlijn is dat de verantwoordelijke markttoezichthouder een verantwoordelijke contactpersoon in de Europese Gemeenschap heeft.

Laatste wijziging van het artikel: 8-1-2013 15:35
Auteur: Pilz GmbH & Co. KG
Revisie: 1.0

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?