Kennis over normen

Is de toepassing van normen voor een machinefabrikant verplicht?

Volgens machinerichtlijn artikel 5 moet de fabrikant of diens gemachtigde, alvorens een machine in de handel te brengen en/of in bedrijf te stellen zich ervan vergewissen dat deze machine in overeenstemming is met de toepasselijke, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Het is niet verplicht bepaalde normen toe te passen.

"Vermoeden van overeenstemming" – De gebruiker handelt conform de wet of richtlijn
De toepassing van geharmoniseerde normen leidt tot het zogenaamde "vermoeden van overeenstemming" dat de machine in overeenstemming met de toepasselijke, essentiële veiligheids- en gezondheidseisen is ontworpen en gebouwd. Er is daarom sprake van een omkering van de bewijslast in geval van schade. Indien geen geharmoniseerde norm gebruikt werd, ligt de bewijsplicht in geval van schade bij de fabrikant.

Daarnaast kunnen geharmoniseerde normen gebruikt worden ter bepaling van de stand van de techniek, die (volgens bijlage I van de machinerichtlijn) de minimale eisen voor de fabrikant vormen.

Een norm geldt als geharmoniseerd, als deze in het Publicatieblad van de Europese Unie is opgenomen.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?