Kennis over normen

Wat verandert er met de "nieuwe" norm EN ISO 12100?

De norm EN ISO 12100:2010 "Veiligheid van machines - basisbegrippen voor ontwerp - risicobeoordeling en risicoreductie" is per 8 april 2011 in het Publicatieblad van de Europese Unie opgenomen. Vanaf deze datum bestaat het "vermoeden van overeenstemming" met deze norm.

EN ISO 12100:2010 – De centrale norm voor machineveiligheid
De norm EN ISO 12100:2010 is een samenvoeging van de normen EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2 en EN ISO 14121-1 en bevat de centrale norm voor machineveiligheid. Tot 30 november 2011 bestond voor de samengevoegde normen (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1) echter ook nog het vermoeden van overeenstemming.

Er zijn geen technische veranderingen
In de publicatie ISO/TC 199 N 833 wordt erop gewezen dat er geen technische veranderingen zijn doorgevoerd in het samenvoegen van de drie normen. De technische veranderingen beperken zich uitsluitend op de inhoud wat betreft de herziene machinerichtlijn 2006/42/EG. Bestaande documentatie (bijv. risicobeoordelingen, type C-normen) hoeven daarom niet aan de nieuwe norm te worden aangepast.

Voorkomen van overtolligheid en eenvoudigere toepassing
Door de samenvoeging tot één norm wordt overtolligheid voorkomen. De toepassing van de norm moet hiermee wezenlijk eenvoudiger worden. Een toewijzingstabel in de Publicatie ISO/TC 199 N 833 geeft weer welke delen van de "oude" normen zich in welke delen van de EN ISO 12100:2010 bevinden.

 

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?